תנאי שימוש


ברוך הבא לאתר האינטרנט AB ELECTROLUX ("ELECTROLUX"). אנא קרא את התנאים האלה בקפדנות לפני השימוש באתר זה ("האתר"). ניתן להשתמש באתר זה למטרות מידע בלבד. על ידי מתן הסכמה ושימוש באתר או הורדת חומרים מהאתר, אתה מסכים למלא אחר התנאים והתנאים ("תנאי שימוש") שקבעו בהודעה זו. אם אינך מסכים למלא תנאים אלה, אל תיתן הסכמה לשימוש או הורדה של חומרים מהאתר.

לחץ כאן לקריאת תנאי השימוש שלנו

 • עוגיות

AB Electrolux (publ.) משתמשת בטכנולוגיית "cookie" כדי לשפר ולהקל על ביקורך באתר Electrolux. קבצי ה-"cookie"נ שלחים למחשב שלך ומזהים אותך כמשתמש ייחודי ושומרים את העדפותיך האישיות ומידע טכני. אנו משתמשים בטכנולוגיות הבאות:

a) א) קובצי "cookie" קבועים (כלומר הקבצים נשארים במחשב שלך עד שתמחק אותם), וכן
b) ב) קובצי "cookie" זמניים (כלומר הקבצים נמשכים עד לסגירת הדפדפן).

הקבצים אינם מכילים או חושפים מידע אישי כלשהו. אם אתה שולח מידע אישי באמצעות אתר Electrolux ניתן לקשר את המידע לנתונים המאוחסנים בקבצים.

אם אינך מקבל את השימוש של AB Electrolux (publ.) בקבצים אלה, אתה רשאי לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כך שהדפדפן לא יקבל קובצי cookie (הוראות לשינוי הגדרות קובצי cookie של הדפדפן שלך צריכות להימצא בחלק התמיכה בדפדפן האינטרנט שלך. אם תשנה את ההגדרות לא תוכל לגשת לחלקים מסוימים באתר Electrolux.

 • רישיון

בכפוף לתנאים וההגבלות המפורטים בהסכם זה, ELECTROLUX מעניקה לך זכות בלתי-בלעדית, בלתי ניתנת להעברה, מוגבלת לגישה, שימוש והצגה של אתר זה והחומרים בו. אתה מסכים לא להפריע או לנסות להפריע להפעלת האתר בשום דרך.

ELECTROLUX מאשרת לך להציג ולהוריד את המידע ("חומרים") באתר רק לשימושך האישי, שאינו מסחרי. הרשאה זו אינה העברת תואר בחומרים ובעותקי החומרים וכפופה למגבלות הבאות: 1) עליך לשמור, על כל העותקים של החומרים שהורדו, את כל ההודעות הנוגעות לזכויות יוצרים וקנייני מידע הכלולים בחומרים; 2) אינך רשאי לשנות את החומרים בשום צורה או לשכפל או להציג, להפיץ או להשתמש בהם בדרך אחרת או לתקשר אותם לכל מטרה ציבורית או מסחרית; וכן 3) אסור לך להעביר את החומרים לאדם אחר אלא אם כן תודיע להם על הסכמתם לקבל את ההתחייבויות הנובעות בתנאי שימוש ותנאים אלה. אתה מסכים לציית לכל המגבלות הנוספות המוצגות באתר שעשוי להתעדכן מעת לעת. אתר זה, כולל כל החומרים, מוגן בזכויות יוצרים ומוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים ברחבי העולם והוראות אמנה. אתה מסכים לציית לכל חוקי זכויות היוצרים ברחבי העולם בשימושך באתר זה ולמנוע העתקה בלתי מורשית של החומרים. למעט כמפורט במפורש כאן, ELECTROLUX אינה מעניקה לך שום זכות מפורשת או משתמעת תחת פטנטים, עיצובים, סימני מסחר, זכויות יוצרים או חקיקה סודית מסחרית.

 • חשבונות משתמש

יתכן שתידרש לפתוח חשבון כדי לגשת לחלקים מוגבלים מסוימים באתר. במקרה כזה עליך להשלים את תהליך ההרשמה על ידי מסירת מידע מלא ומדויק כאמור בטופס ההרשמה הרלוונטי. כמו כן תידרש לבחור סיסמה. אתה אחראי לחלוטין לשמירה על סודיות סיסמתך וחשבונך. יתרה מזאת, אתה אחראי לחלוטין לכל הפעילויות שמתרחשות במסגרת החשבון האמור. אתה מסכים להודיע ל- ELECTROLUX מייד על כל שימוש לא מורשה בחשבונך או על כל הפרת אבטחה אחרת. ELECTROLUX לא תישא באחריות לכל אובדן שעלול להיגרם כתוצאה ממישהו אחר המשתמש בסיסמה או בחשבון שלך.

 • אחריות משתמש

הנך מצהיר ומתחייב כי תשתמש באתר בכפוף להסכם זה לרבות החוקים וההוראות לפי הסכם זה וכדי לעמוד בכל מדיניות וכללי האתר הקיימים והעתידיים. אתה מסכים כי לא תשתמש באתר כדי: (א) להעביר דואר זבל או תקשורת בלתי רצויה; (ב) להעמיד פנים שהאתה ELECTROLUX או מישהו אחר; (ג) לזייף כותרות או לתפעל באופן אחר מזהים על מנת להסוות את מקורם של כל תוכן המועבר דרך האתר; (ד) לייצג באופן שגוי את קשרך לאדם או לישות; (ה) לפעול באופן המשפיע לרעה על יכולתם של משתמשים אחרים להשתמש באתר; (ו) לעסוק בפעילויות המפרות כל דין רלוונטי, (ז) לפרסם או להעביר כל חומר שמפר או פוגע בדרך כלשהי בזכויותיהם של אחרים או שהוא בלתי חוקי, פוגעני, משמיץ, וולגרי או פוגע בכל דרך אחרת או המכיל כל פרסום או שידול בכל הקשור למוצרים או לשירותים; (ח) לאסוף או לאחסן נתונים אישיים על משתמשים אחרים אלא אם כן הוסמך לכך באופן ספציפי על ידי משתמשים כאלה, או (ט) לא לדבוק בנסיגת הרשאה כאמור בסעיף (ח). אם אינך מציית לאמור לעיל, אינך רשאי להשתמש באתר, ELECTROLUX לא תהיה כפופה כחוק להסכם זה, ושומרת על כל זכויותיו המשפטיות ביחס לאי-ציות כאמור.

אם אתה מפר את תנאי השימוש, אתה חייב לשלם פיצויים בגין נזקים שנגרמו ל- ELECTROLUX ולסניפיו כתוצאה ממעשיך.

 • שינויים

ELECTROLUX שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, להוסיף או להסיר כל חלק מהסכם זה באופן מלא או חלקי, בכל עת. שינויים בהסכם זה יהיו בתוקף כאשר הודעה על שינוי כאמור תפורסם באתר. המשך השימוש שלך באתר לאחר פרסום כל שינוי בהסכם זה ייחשב כקבלת שינויים אלה.

ELECTROLUX רשאית לסיים, לשנות, לתקן שגיאות או השמטות בכל חלק מהאתר, לערוך כל שינוי אחר באתר, בחומרים ובמוצרים, בתוכניות, בשירותים או במחירים (אם יש) המתוארים באתר, להשעות או להפסיק כל היבט של האתר, כולל הזמינות של כל התכונות באתר, בכל עת ללא הודעה מוקדמת. ELECTROLUX עשויה גם להטיל מגבלות על תכונות ושירותים מסוימים או להגביל את הגישה שלך לחלקים או לאתר כולו ללא הודעה או אחריות. ELECTROLUX רשאית לסיים את ההרשאה, הזכויות והרישיון שניתנו לעיל בכל עת, ועם סיום זה, תשמיד מייד את כל החומרים.

הכרה בזכויות קניין רוחני אתה מאשר שכל זכויות הקניין הרוחני (כולל, אך לא רק, זכויות יוצרים, פטנטים, ידע, מידע סודי, זכויות מסד נתונים, וזכויות בסימני מסחר ועיצובים (בין אם רשומים ובין אם לא רשומים) באתר הם הניתנת ל- ELECTROLUX או למורשי הרישיון שלה. כל זכויות המוניטין והקניין הרוחני הנובעות משימוש בזכויות קניין רוחני כאמור המוקנות ב- ELECTROLUX, יימנעו מ- ELECTROLUX.

 • שיתוף המידע שלך עם Electrolux

שיתוף המידע המאפשר זיהוי אישי מאפשר לנו להציע לך מספר יתרונות. השימוש בחשבון האישי שלך או בהרשמה אחרת יקל עליך:

לרשום את הרכישה שלך כך שתוכל לקבל את כל ההטבות שהרכישה שלך מזכה אותך בהן
לבקש מידע ספציפי למוצר שלך
לקבל הודעות מותאמות אישית אודות מבצעים והזמנות מיוחדות
לבדיקה קלה יותר בקנייה מקוונת של אביזרי Electrolux וחלקים חילופיים
קבל הודעה ומידע על אירועים ומבצעים שנרשמת עבורם

זה גם יאפשר לנו לבצע מחקר שוק וסטטיסטיקות שיעזרו לנו לפתח מוצרים טובים יותר, לשפר את אתרי האינטרנט שלנו ולהכיר טוב יותר את הצרכנים שלנו. אתה יכול לבחור לשתף אותנו במידע שלך במספר דרכים מקוונות, כגון מילוי טופס הרשמה כדי להיות חבר בעמודים שלי, הזמנת שירות או התקנה, כניסה לתחרות, השתתפות באירוע, רישום רכישה, רכישה בחנות אינטרנט או השתתפות בקידום, או הרשמה לניוזלטר.

לידיעתך, המידע האישי שלך המאוחסן יאוחסן במאגר מידע מרכזי של Electrolux ועשוי להיות מועבר ממדינתך לחברות Electrolux אחרות ברחבי העולם, שעשויות לתקשר איתך על המוצרים שלנו או מבצעים מיוחדים. אם אינך מעוניין לקבל מבצעים, תוכל ליידע אותנו על ידי אי קבלת הסכמה בטופס ההרשמה.

המידע עשוי להיות מנוהל ומטופל על ידי גורמים אלקטרונים שנבחרו בקפידה. למעט כאמור באמור לעיל, מידע זה לא יועבר לצד שלישי אלא כאשר יש לנו את הסכמתך לעשות כן.

אם אתה רוצה שנפסיק לשלוח הצעות או מידע בהתאמה אישית, תוכל ליידע אותנו באמצעות פונקציות ביטול הסכמה המסופקות בדואר אלקטרוני או בדף החשבון שלך. אם אתה רוצה שנסיר את הפרטים שלך תוכל ליידע אותנו על ידי ביטול פעולתו של חשבונך לחלוטין.

לידיעתך, המידע האישי שלך המסופק בהזמנות בחנות אינטרנט או לבקשת שירות, אלא אם כן אתה יוצר חשבון או מנוי לקידומי מכירות, ישמש אך ורק למילוי התחייבויותינו כלפיך.

 • מידע שנמסר על ידך

כל מידע המאפשר זיהוי אישי שתמסור ל- ELECTROLUX באמצעות אתר זה מוגן על ידי חוקים רלוונטיים. . עם זאת, אינך צריך לשלוח מידע סודי או קנייני ל- ELECTROLUX דרך האתר. אתה מסכים שכל מידע או חומרים שאתה או אנשים מטעמך מספקים ל- ELECTROLUX לא ייחשבו חסויים או קנייניים. על ידי מסירת כל מידע או חומרים כאלו ל- ELECTROLUX, אתה מקצה ומעביר ל- ELECTROLUX את כל זכויות הקניין הרוחני במידע וחומרים כאמור ובאמצעותם חופשית ELECTROLUX להשתמש, לשכפל, להציג, לבצע בפומבי, להעביר, להפיץ, לשנות, להקצות רישיון למידע וחומרים כאלה, ואתה מסכים כי ELECTROLUX חופשית להשתמש בכל רעיונות, מושגים או ידע שאתה או אנשים מטעמך מספקים ל- ELECTROLUX. בנוסף, אתה מתחייב כי לא תספק מידע או חומרים כלשהם ל- ELECTROLUX המשמיצים, מאיימים, מגונים, מטרידים או אינם חוקיים בדרך אחרת לפי כל דין החל, או המשלב חומר קנייני של אחר. ELECTROLUX שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל מידע שמסופק על ידך מהאתר.

 • אבטחה

אסור לך: (א) להשתמש בכל מכשיר או תוכנה המסוגלים להפריע לתפעול האתר; או (ב) לנקוט בכל פעולה, המטילה עומס גדול באופן בלתי פרופורציונאלי או בלתי סביר על תשתית האתר (כגון שליחת דוא"ל המוני - "דואר זבל"), או (ג) להפריע או להתעסק בתוכנת האתר או בפונקציונליות ממנו. זה כולל הצבת חומר באתר, הנגוע בוירוסים, סוסים טרויאניים, פצצות זמן או אלמנטים אחרים העלולים לפגוע במערכת התכנות של האתר או להפריע להם.

 • אתרי צד שלישי

ELECTROLUX אינה מתחייבת לפקח או לבדוק את תוכן האתר של צד שלישי ואינה אחראית על דיוק או לאמינות של אתרי אינטרנט כאלה של צד שלישי. יתר על כן, ELECTROLUX רשאית לספק באתר זה קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי גורמים אחרים. אם אתה משתמש באתרים אלה, תעזוב את האתר הזה. אם אתה מבקר באתר מקושר כלשהו, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד ובאחריותך לנקוט בכל אמצעי ההגנה כדי להגן על עצמך מפני וירוסים או גורמים הרסניים אחרים. ELECTROLUX אינה מתחייבת או מצהירה באשר לאתרי אינטרנט מקושרים כלשהם או למידע המופיע בהם או למוצרים או שירותים המתוארים בהם. קישורים אינם מעידים על כך ש- ELECTROLUX או אתר זה נותנים חסות, תומכים, קשורים אליהם, או מורשים כחוק להשתמש בכל סימן מסחרי, שם מסחרי, לוגו או סמל זכויות יוצרים המוצג או נגיש דרך הקישורים, או שכל אתר מקושר מורשה להשתמש בכל סימן מסחרי, שם מסחרי, לוגו או סמל זכויות יוצרים של ELECTROLUX או כל אחד מהסניפים או החברות הבנות שלו.

 • קישורים חיצוניים לאתר

על כל הקישורים לאתר להיות מאושרים בכתב על ידי ELECTROLUX, למעט העובדה כי ELECTROLUX מסכימה לקישורים בהם: (i) הקישור הוא קישור לטקסט בלבד המכיל רק את השם "ELECTROLUX" ואינו מכיל אף אחד מ- ELECTROLUX או סימנים מסחריים קנייניים של הרשיון שלו; (ii) הקישור "מצביע" רק ל- www.electrolux.com ולא לדפים עמוקים יותר; (iii) הקישור, כשהוא מופעל על ידי משתמש, מציג את העמוד במסך מלא בחלון דפדפן הניתן להפעלה וניתן להפעלה מלאה ולא בתוך "מסגרת" באתר המקושר; ו- (iv) המראה, המיקום והיבטים אחרים של הקישור אינם רשאים ליצור את המראה השגוי שישות או פעילויותיה או מוצריה קשורים אליהם או ממומנים על ידי ELECTROLUX ואף לא לפגוע או לדלל את המוניטין הקשור לשם וסימני מסחר של ELECTROLUX או שלוחותיה. ELECTROLUX שומרת לעצמה את הזכות לבטל הסכמה זו לקישור בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 • אי הכללת אחריות משתמעת

למרות שננקטה על מנת להבטיח את דיוק המידע באתר זה, ELECTROLUX אינה נושאת באחריות על כן. החומרים עשויים להכיל אי-דיוקים ותקלות טיפוגרפיות. ELECTROLUX אינה מתחייבת לדיוק או לשלמות החומרים או לאמינות של ייעוץ, חוות דעת, הצהרה או מידע אחר המוצג או מופץ באמצעות האתר. אתה מאשר כי כל הסתמכות על כל דעה, ייעוץ, הצהרה, זיכרון או מידע כלשהו תהיה בסכנתך הבלעדית. כל התוכן ניתן "כפי שהוא" ו-"כזמין". ELECTROLUX מגלה באופן מפורש כל הצהרות או אחריות מכל סוג שהוא, מפורשות או משתמעות, כולל התחייבות ללא הגבלה של סחירות או התאמה למטרה מסוימת, ללא הפרה, או באמור לתוכנית. ELECTROLUX אינה מתחייבת ואינה מציגה כל הצהרות באשר לאבטחת אתר זה. אתה מאשר כי כל מידע שנשלח עשוי להיות מופרך. ELECTROLUX אינה מתחייבת כי אתר האינטרנט או השרתים המייצרים את האתר הזה זמינים או תקשורת אלקטרונית שנשלחת על ידי ELECTROLUX הם נקיים מנגיפים או כל אלמנטים מזיקים אחרים. כל ההצהרות, ההתחייבויות והתנאים ההם אינם נכללים למעט ההרשמה שהחוק מאיים על אי-הכללתם.

 • הגבלת האחריות

בשום מקרה לא תהיה זו אחריות של ELECTROLUX בגין נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, חיובי, מיוחד, או מקרי (כולל, ללא הגבלה, נזקים לאובדן עסקים, חוזה, פדיון, נתונים, מידע או הפסקת עסקים, פגיעה בביצוע) או בחיבור לשימוש, או לחוסר יכולת להשתמש באתר זה או בתוכן או מחוץ או בקשר עם הסכם זה, גם אם הומלץ על ידי ELECTROLUX על האפשרות של נזקים כאלה. בנוסף לתנאים המפורטים להלן, בשום מקרה לא תהיה זו אחריות של ELECTROLUX בגין שגיאות, אי דיוקים, השמטות או ליקויים אחרים או אי-אכפתיות או אי-סמכות של מידע כלשהו המופיע באתר זה.

 • חובת הפחתת הפסדים

מבלי לפגוע בהגבלת האחריות המפורטת כאן, תקפידו על כל הצעדים הסבירים להפחתת הפסדכם הנובעים ביחס לכל טענה או פעולה כלשהי (בין אם בגין רשלנות, הפרת חוזה או אחרת) שתוכלו להגיש נגד ELECTROLUX.

 • הודעות

כל הפניות ל-"כתיבה", "הודעות" ו-"התראות" וכל הביטויים הקשורים למטרות דומות יכסו אמצעי תקשורת אלקטרוניים (למשל, דואר אלקטרוני) ובלבד שהצד המסתמך על התקשורת שומר ראיות מקובלות לכך שהתקשורת נשלחה והתקבלה.

 • סרגל זמן וניתוק

יש להתחיל בכל עילת תביעה ביחס לשימושך באתר תוך שנה (1) לאחר צאת התביעה או עילת התביעה. אם בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת מצא מסיבה כלשהי הוראה כלשהי בהסכם או בחלק ממנו, ככזו שאינה ניתנת לאכיפה, ייאכפה אותה הוראה במידה המרבית המותרת על מנת להשפיע על כוונת ההסכם, ויתרת הסכם זה המשך במלוא העוצמה וההשפעה.

גישה משטחים וממקומות מחוץ לשוודיה ELECTROLUX אינה מצהירה כי חומרים באתר זה מתאימים או זמינים לשימוש במקומות אחרים מחוץ לשוודיה, וגישה אליהם מתחומים שבהם תכולתם אינה חוקית, אסורה. אם אתה ניגש לאתר זה ממקומות מחוץ לשוודיה, אתה אחראי לציות לכל החוקים המקומיים. חוק מסדיר.

השימוש שלך באתר זה ובתנאי שימוש אלה יחולו על פי חוקי ממלכת שוודיה, מבלי שתביא לתוקף הוראות סתירות חוקים שלה.

 

 

¹ ZANUSSI הוא סימן מסחר רשום של AB ELECTROLUX

compare channel adviser image
רכישה
[Missing text '/partial/purchasedescription' for 'Hebrew (Israel)']