הגנה על הנתונים האישיים שלך

1. מטרת מדיניות פרטיות זו


1.1
מדיניות פרטיות זו ("מדיניות פרטיות") מונפקת באמצעות Electrolux Israel ("אלקטרולוקס ישראל") והחברות הקשורות אליה (להלן, ביחד או לחוד, "Electrolux", "אנחנו", "שלנו" או "אנו"). מדיניות פרטיות זו חלה על המוצרים, השירותים ו/או אתרי האינטרנט המסופקים על-ידי Electrolux.

1.2 Electrolux מחויבת להגן על פרטיותך ועל הנתונים האישיים שלך (כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות – להלן, "חוק הגנת הפרטיות"). מדיניות פרטיות זו מסבירה את האופן שבו אנו אוספים את הנתונים האישיים שלך, משתמשים בהם, חושפים ו/או מעבדים אותם. יש לקרוא מדיניות פרטיות זו בשילוב עם התנאים וההגבלות של Electrolux.

1.3 Electrolux שומרת לעצמה את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת. ניידע אותך לגבי שינויים במדיניות הפרטיות על-ידי פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר שלנו שכתובתו https://www.zanussi.co.il/data-protection-policy/. בקר באתר או שלח את בקשתך בדואר אלקטרוני אל הכתובת info@ralco.co.il אם ברצונך לקבל את מדיניות הפרטיות העדכנית ביותר. ה"אתרים" שלנו הם אתרי האינטרנט והיישומים המקוונים שלנו.

2. איזה מידע אנו אוספים


2.1
הנתונים האישיים שאנו אוספים, שבהם אנו משתמשים ושאותם אנו חושפים, מעבדים ו/או מאחסנים כוללים בדרך כלל את שמך, כתובתך (כולל כתובת הדואר האלקטרוני) ופרטי ההתקשרות שלך (אשר עשויים לכלול מספרי טלפון בבית, בעבודה ומספרי טלפונים ניידים). בעת שימוש במוצר או בשירות ספציפיים, נהיה עשויים לאסוף ממך נתונים אישיים הקשורים לאותו מוצר, שירות או תיקון במסגרת אחריות. סוגי הנתונים האישיים שאותם נהיה עשויים לאסוף, שבהם נהיה עשויים להשתמש ושאותם נהיה עשויים לחשוף ו/או לעבד כחלק מהפעילות היומיומית שלנו או במהלך ההתנהלות העסקית השוטפת שלנו ובהתאם לאופי האינטראקציה עם האדם שבנדון והנסיבות האמורות, לרבות:

 • שם מלא, מספר תעודת זהות, מספר טלפון נייד/בבית, כתובת דואר אלקטרוני אישית ו/או כתובת מגורים;
 • נתונים פיננסיים כגון מספרי חשבון בנק ו/או פרטי כרטיס אשראי;
 • תצלום, תמונת וידאו או הקלטות קוליות של אנשים;
 • גיל או תאריך לידה;
 • העדפות אישיות לגבי מוצרים;
 • מוצרים ושירותים שאדם יכול לרכוש/שלגביהם הוא ביקש לקבל מידע ביחד עם כל הנתונים הדרושים לצורך אספקה, תיקון ותחזוקה של מוצרים ושירותים אלה או לצורך מענה לפניות;
 • נתונים הנוגעים לאנשים, שנמסרו ל-Electrolux ישירות באתרי האינטרנט שלה או בעקיפין בעקבות ביקור באתרי האינטרנט של Electrolux – באמצעות צדדים שלישיים מטעם Electrolux או אמצעים מקובלים אחרים;
 • נתונים שנמסרו ל-Electrolux באמצעות ערוצי שירות הלקוחות שלה, סקרים וביקורים מעת לעת של נציגי Electrolux או אליהם;
 • נתונים שהושגו בעזרת גישה או שימוש במשרדים, במתקנים ו/או במשאבים של Electrolux;
 • קובצי Cookie, תגיות פיקסל, משואות אינטרנט, כתובות IP ונתוני ניווט.


2.2
המידע שאנו אוספים ממך כאשר אתה מקיים איתנו אינטראקציה באופן מקוון תלוי בפעולות שאתה מבצע באתר, במוצרים או בשירותים שאתה מקבל מאיתנו ו/או באינטראקציות שאתה מקיים איתנו. מעת לעת, יתאפשר לך לקיים איתנו אינטראקציה באופן אנונימי או בשם בדוי.

2.3 אינך מחויב לספק את הנתונים האישיים שאנו מבקשים. עם זאת, אם תבחר שלא לספק לנו נתונים אישיים מסוימים, ייתכן שלא נוכל לעבד את בקשתך ו/או לספק לך את המוצרים או השירותים התלויים ביכולת שלנו לאסוף את הנתונים האישיים שלך, להשתמש בהם, לחשוף או לעבד אותם או המצריכים את הנתונים האישיים שלך. בנוסף, ייתכן שלא נוכל להשיב לפנייתך או להנחיות שלך ללא הנתונים האישיים שלך.

(I) גלישה באתרים ושימוש במוצרים שלנו

2.4 כאשר אתה מבקר וגולש באתר שלנו או משתמש במוצרים שלנו, אנו אוספים נתונים למטרות סטטיסטיקה ותחזוקה המאפשרים לנו להעריך את הביצועים של האתר או המוצרים שלנו. מידע כללי כזה כולל את:

 • מספר המשתמשים המבקרים באתר שלנו או המשתמשים במוצרים שלנו ומספר הדפים שהוצגו;
 • התאריך, השעה ומשך הזמן של הביקורים, ובנוסף את נתיב הגלישה באתר שלנו.
 • מידע כזה לא יאפשר זיהוי שלך ולא נשלב אותו עם מידע באופן שיאפשר לנו לזהות אותך.

(II) הגשת בקשה לקבלת מידע לגבי מוצר או שירות, בקשת מידע באופן מקוון או באמצעות פונקציית "צור קשר"

2.5 כאשר אתה מקיים איתנו אינטראקציה בנושאים שבהם הנתונים האישיים שלך נדרשים לנו באופן טבעי לצורך קיום האינטראקציה איתך, עיבוד בקשתך או הפעילות שלך, נבקש ממך לספק את הנתונים האישיים שלך על מנת שנוכל להשלים אינטראקציה כזו, כגון בקשתך המקוונת לקבלת מידע לגבי המוצרים או השירותים שלנו ו/או לרישום של המוצרים והשירותים שלנו שאותם רכשת או שאותם אתה רוכש מאיתנו ("רישום מוצרים"). בעת השלמת תהליך רישום המוצרים או בקשת מידע אחר לגבי מוצרים או שירותים או בעת שימוש בפונקציית "צור קשר" באתר שלנו, ייתכן שתתבקש למלא טופס מקוון באתר. תתבקש לספק בטפסים המקוונים שלנו נתונים אישיים, שאותם נאסוף או נהיה עשויים לאסוף, שבהם נשתמש או נהיה עשויים להשתמש ושאותם נחשוף ו/או נעבד או נהיה עשויים לחשוף ו/או לעבד לצורך מימוש אחת או יותר מהמטרות (כהגדרתן להלן) ו/או לכל מטרה אחרת המצוינת בטופס זה. תהיה לך הזכות לבחור אם לספק לנו נתונים אישיים או לא לספק לנו אותם. עם זאת, נא היה מודע לכך שאם תבחר שלא לספק לנו נתונים אישיים נחוצים מסוימים, ייתכן שלא נוכל לעבד את בקשתך או את העסקה האמורה.
אפס העדפת הסכמה

(III) הודעות בדואר אלקטרוני

2.6 באפשרותך ליצור עמנו קשר בדואר אלקטרוני באמצעות הקישור המסופק באתר זה. במקרים כאלה, באפשרותך לבחור אם לספק נתונים אישיים מלבד שמך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך או לא לספק אותם.

(IV) הגנה על הפרטיות של ילדים

2.7 האתר אינו מיועד לשימושם של אנשים מתחת לגיל 18. איננו מבצעים ואין בכוונתנו לבצע עסקאות ישירות עם מי שידוע לנו שהם מתחת לגיל 18 ואיננו מוכרים להם או שולחים אליהם ואין בכוונתנו למכור להם או לשלוח אליהם ישירות מוצרים שהוזמנו באמצעות האתר. אם אתה מתחת לגיל 18, עליך להשתמש באתר רק תחת פיקוח של הורה או אפוטרופוס ובאמצעותו ולא למסור לנו נתונים אישיים כלשהם. עצם מסירת הנתונים האישיים שלך מהווה את אישורך לכך שאתה בן 18 ומעלה לפחות ואת הסכמתך לתנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו.

3. כיצד אנו אוספים נתונים אישיים


3.1
Electrolux אוספת נתונים אישיים במספר דרכים, כולל, בין היתר, במקרים הבאים:

 • כאשר אתה מבקש מידע לגבי מוצר שבו אתה מתעניין, מבצע בירורים אחרים או מבצע הזמנה של המוצרים או השירותים שלנו;
 • כאשר אתה מקיים איתנו אינטראקציה, כגון באמצעות מוקדי שירות הלקוחות שלנו או עם הטכנאים שלנו במהלך ביקורים באתר הלקוח, באמצעות הגישה שלך אל האתר והשימוש בו או באמצעות השירותים המקוונים והטלפוניים שלנו;
 • כאשר אתה רוכש או רושם אחריות למוצרים ו/או לשירות של Electrolux;
 • כאשר אתה משתתף באירוע, משתתף בתחרות או משתתף בפעילות לקידום מכירות שאותה אנו מארגנים או מנהלים;
 • כאשר אתה רושם את הרכישות שביצעת על מנת ליהנות מכל ההטבות שהן מקנות לך;
 • כאשר אתה מזין את הפרטים האישיים שלך באתרי האינטרנט שלנו (לדוגמה, כאשר אתה נרשם לקבלת הידיעונים שלנו), כאשר אתה מספק מידע באמצעות פקס או בטלפון או במסמכים כגון טופסי רישום אחריות;
 • כאשר אתה נרשם כחבר באחד ממועדוני הלקוחות או תוכניות החברות שלנו;
 • כאשר אתה מספק משוב לגבי המוצרים או השירותים שלנו, או כאשר אתה ממלא טופסי בקשה לקבלת מידע, הזמנות רכש, עונה על שאלונים או סקרים, או משתתף בתחרויות שלנו;
 • כאשר אתה מקיים איתנו אינטראקציה באמצעות רשתות חברתיות, כגון על-ידי פרסום פוסט בעמוד ה-Facebook שלנו;
 • מצדדים שלישיים כגון החברות, הקבלנים והנציגים הקשורים אלינו;
 • ממקורות מידע העומדים לרשות הציבור;
 • מרשומות הנוגעות לשימוש, לתחזוקה ולתיקון של מוצרי Electrolux שברשותך;
 • כאשר אתה מספק לנו את הנתונים האישיים שלך;
 • ומהאתרים האחרים שלנו.

3.2
כל מידע שאינו מאפשר זיהוי שלך, כגון מספר המשתמשים המבקרים באתר זה, נאסף באמצעות קוד המוטמע בדפים של אתר זה. לא ניתן לבטל את השימוש בקוד בדפים אלה.שים לב כי מימוש זכויות אלה עשוי להשפיע על היכולת שלנו לספק לך מכשירים, פונקציונליות או שירותים מסוימים.

3.3 מידע אחר, כגון סוג הדפדפן, כלול ב"קובץ Cookie". קובצי Cookie הם פיסות מידע שאתר אינטרנט יכול להעביר לכונן הקשיח במחשב של משתמש לצורך שמירת רשומות. קובצי Cookie מקלים על השימוש באתר שלנו על-ידי אחסון מידע לגבי אפשרויות הבחירה שביצעת באתר מסוים. פונקציה זו תאפשר לך ליהנות ממלוא היתרונות של השירותים המוצעים לך. מרבית אתרי האינטרנט הגדולים משתמשים בקובצי Cookie, שהפכו זה מכבר למקובלים בענף. מרבית דפדפני האינטרנט מוגדרים לקבלת קובצי Cookie. אם אתה מעדיף שלא לקבל קובצי Cookie, באפשרותך להתאים את הגדרות דפדפן האינטרנט שלך כדי לבטל את הקבלה של קובצי Cookie או כדי ליידע אותך בעת שימוש בקובצי Cookie.

3.4 נהיה עשויים להשתמש בקובצי Cookie כדי לזהות אותך מתוך משתמשים אחרים באתר. כפי שהוסבר לעיל, קובץ Cookie הוא קובץ קטן המכיל אותיות ומספרים שאותו אנו מאחסנים בדפדפן שלך או בכונן הקשיח במחשב או במכשיר הנייד שלך. באפשרותך לחסום או לבטל את השימוש בקובצי Cookie בהגדרות הדפדפן. אנו משתמשים בקובצי Cookie של התחברות כדי לזכור את ההתחברות שלך ולאפשר לך ליהנות מחוויית שימוש חלקה. אנו משתמשים בקובצי Cookie של הפעלה כדי לעקוב אחר התנועות שלך מדף לדף וכדי לאחסן את הפרטים שסיפקת כדי למנוע הצגת בקשות חוזרות ונשנות להזנת אותם פרטים. האתר משתמש ב-Google Analytics, שהוא אחד מהפתרונות הנפוצים והמהימנים ביותר באינטרנט לניתוח נתונים, כדי לעזור לנו להבין כיצד אתה משתמש באתר ולקבל תובנות לגבי דרכים שיאפשרו לנו לשפר את חוויית השימוש שלך. קובצי Cookie אלה עשויים לעקוב אחר נתונים כגון משך הגלישה שלך באתר והדפים שאותם אתה מציג כדי לאפשר לנו להמשיך לייצר תוכן מרתק. עצם המשך השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתך לשימוש בקובצי Cookie באתר כמפורט לעיל. עם זאת, נא היה ער לכך שאין לנו שליטה על קובצי ה-Cookie שבהם משתמשים צדדים שלישיים. מידע נוסף על סוגי קובצי ה-Cookie השונים ואופן פעולתם זמין באתר www.allaboutcookies.org.

3.5 נהיה עשויים להשתמש בקובצי Cookie של Flash. "קובצי Cookie של Flash" (הנקראים גם "אובייקטים משותפים מקומיים" או "LSO") הם קובצי נתונים הדומים לקובצי Cookie, למעט העובדה שהם מאפשרים אחסון של נתונים מורכבים יותר. קובצי Cookie של Flash משמשים לאחסון הגדרות, העדפות ונתוני שימוש, בעיקר עבור וידאו, משחקים אינטראקטיביים ושירותים דומים אחרים. נהיה עשויים להשתמש במשואות אינטרנט (Web Beacons). משואות אינטרנט הן תמונות גרפיות קטנות בדף אינטרנט או בדואר אלקטרוני שבהן ניתן להשתמש לפעולות כגון הקלטת הדפים והפרסומות עליהם לחצו המשתמשים, או מעקב אחר הביצועים של קמפיינים שיווקיים בדואר אלקטרוני. נהיה עשויים להשתמש בתגיות לניתוח נתונים. במקרה זה, נשתמש בתגיות לניתוח נתונים כדי לנתח את הפעולות המועדפות על הלקוחות שלנו ואת האפקטיביות של התכונות והפרסום שלנו. באפשרותן גם לעזור לנו להתאים אישית את חוויית הגלישה והקנייה שלך. נהיה עשויים להשתמש במידע שנאסף באמצעות תגיות לניתוח נתונים או קישורים במעקב בשילוב עם הנתונים האישיים שלך למטרות אלה. נהיה עשויים גם לשלב נתונים אישיים שאתה מספק לנו עם נתונים אישיים אחרים שלך (כגון היסטוריית רכישות ונתונים דמוגרפיים) למטרות אלה.

3.6 אתר זה עשוי לכלול היפר-קישורים המאפשרים לך לגשת למספר אתרי אינטרנט ויישומים מקוונים אחרים המופעלים על-ידי Electrolux או על-ידי החברות הקשורות שלנו. אתרי אינטרנט ויישומים מקוונים אחרים אלה של Electrolux כפופים למדיניות הפרטיות הספציפית שלהם ואם אין מדיניות פרטיות רלוונטית כזו, אזי הם כפופים למדיניות פרטיות זו. כאשר אתר זה כולל היפר-קישורים לאתרי צד שלישי שאינם מופעלים על-ידי Electrolux, מומלץ לקרוא את תנאי הפרטיות והאבטחה הרלוונטיים לאתרים אלה על מנת להכיר את אופן הטיפול של ארגונים אלה בנתונים האישיים שלך. איננו אחראים לתוכן או לנוהלי שמירת הפרטיות של אותם אתרי צד שלישי.

4. מטרות לאיסוף של הנתונים האישיים שלך, לשימוש בהם, לחשיפה ולעיבוד שלהם


4.1
Electrolux תהיה עשויה לאסוף את הנתונים האישיים שלך, להשתמש בהם, לחשוף ו/או לעבד אותם לצורך מימוש אחת או יותר מהמטרות הבאות:

(א)
ניהול, סיוע, עיבוד ו/או טיפול בעניינים הנוגעים לשימוש שלך באתר או לגישה אליו, לרבות זיהויך לצורך התחברות לאתר, לפורטלים שלנו ולשירותים מקוונים אחרים המסופקים על-ידינו או מטעמנו. מבלי לגרוע מהכלליות של האמור לעיל, אם אתה:

(i) ניגש או מתחבר לאתר, באמצעות אישורי ההתחברות שלך באתר רשת חברתית, או
(
ii) משתמש בכל התכונות של אתר רשת חברתית כגון רכיבים גרפיים, תוספים והודעות דחיפה לדפדפן, הזמינים עבורך באתר שלנו,
הדבר עשוי להוביל לאיסוף המידע או הנתונים האישיים שלך או לשיתופם בינינו לבין הצד השלישי. לדוגמה, אם אתה משתמש בתכונה "אהבתי" של
Facebook, Facebook תהיה עשויה לרשום את העובדה שאתה "אוהב" מוצר ותהיה עשויה לפרסם מידע זה ב-Facebook (המונח "אתר רשת חברתית" מתייחס לפלטפורמה מקוונת או דיגיטלית הנמצאת בבעלות של צד שלישי או המופעלת על-ידו, שבה אנשים משתמשים לצורך בניית רשתות חברתיות או קשרים חברתיים, או לצורך קיום אינטראקציה עם אנשים אחרים, כגון בין היתר, Facebook, Instagram ו-Twitter). המשך השימוש שלך בהתאם לסעיפים (i) או (ii) לעיל מהווה את הסכמתך לאיסוף של הנתונים האישיים שלך, לשימוש בהם או לחשיפתם; (ב) ניטור, עיבוד ו/או מעקב אחר השימוש שלך באתר על מנת לספק לך חוויית שימוש חלקה, לסייע לשימוש שלך באתר או לנהל אותו, ו/או לסייע לנו בשיפור החוויה שלך בשימוש באתר;

(ג) הערכה ועיבוד של בקשתך לרכישה ו/או למינוי למוצרים ו/או לשירותים שלנו;

(ד) רישומך כלקוח של Electrolux ו/או למטרות טיפול, עיבוד ו/או ניהול של החשבון שאותו תהיה עשוי לפתוח באמצעות, בין אם זהו חשבון חברות ובין אם זהו חשבון אחר, לרבות לצורך סיוע בביצוע העסקאות או הפעילויות שלך באתר, העסקאות או הפעילויות שלך מולנו, רישום האחריות למוצרים/שירותים של Electrolux שאותם השגת, שאותם רכשת או שבהם אתה משתמש;

(ה) עיבוד התשלום בגין רכישת המוצרים ו/או השירותים שלנו (כולל, בין היתר, בגין עבודות תיקון ותחזוקה שניתנו למוצרים);

(ו) ניהול, סיוע, עיבוד ו/או טיפול בקשר העסקי שלך איתנו, בעסקאות או בפעילויות שביצעת באתר או בחנויות הקמעונאיות שלנו. פעילויות אלה כוללות עיבוד של בקשתך לקבלת מידע, ההזמנות ועסקאות התשלום שלך; ביצוע עסקאות ואספקת המוצרים ו/או השירותים שאותם ביקשת. מבלי לגרוע מהכלליות של האמור לעיל, אם תבצע רכישה שתסופק לנמען צד שלישי, אתה מעניק לנו את הסכמתך למסירת נתונים אישיים המאפשרים זיהוי שלך לנמען הצד השלישי האמור (כגון, בין היתר, שמך). יתר על כן, אתה מאשר ומסכים כי אספקת הרכישה שלך תהיה עשויה להיות כרוכה בחשיפה של נתונים אישיים מסוימים אודותיך כדי לאפשר אספקה מוצלחת, כגון שמך ופרטי ההתקשרות שלך, אשר עשויים להיות גלויים על גבי אריזת החבילה, המעטפה או המסמך הקשור לאספקה, לפי העניין, ושאותם הצדדים השלישיים יהיו עשויים לראות על גבי החבילה, המעטפה או המסמך כאמור;

(ז) יישום ההנחיות שלך או מענה לבקשות בירור שהוגשו (או שאנו סבורים שהוגשו) על-ידך או מטעמך, כולל מענה לפניות ולתלונות של מחלקת שירות הלקוחות שלך; או מענה או טיפול באינטראקציות שלך איתנו;


(ח) פנייה אליך או התכתבות איתך באמצעות טלפון/שיחה קולית, הודעת טקסט ו/או הודעת פקס, דואר אלקטרוני ו/או דואר רגיל לצורך אפשור ו/או ניהול השימוש שלך באתר, החברות ו/או החשבון שלך אצלנו, הקשר העסקי שלך איתנו או עסקאות אחרות שביצעת מולנו. אתה מאשר ומסכים כי תקשורת כזו על-ידינו יכולה להיות בדרך של שליחת תכתובות, מסמכים או הודעות אליך, אשר עשויה לכלול חשיפה של נתונים אישיים מסוימים אודותיך כדי לאפשר אספקה מוצלחת, כמו גם על גבי האריזה החיצונית של מעטפות/חבילות דואר;

(ט) אספקת שירותים עבורך כבעל החשבון אצלנו, כלקוח שלנו, כחבר במועדון הלקוחות שלנו או כחבר בתוכניות אחרות או בעת הגשת בקשה מטעמך; טיפול או אפשור השתתפותך בתחרויות, במשחוק או באירועים חברתיים שאנו מארגנים;

(י) שיתוף או חשיפה (לפי שיקול דעתנו) של ההצעות, התגובות, המשוב או התוכן שלך (כולל שמע, וידאו וכו') (להלן "משוב") שאתה מספק באמצעות אתרי רשתות חברתיות, אל האתר או אלינו (כולל בחנויות קמעונאיות), עם משתמשים אחרים באתר או עם הציבור הרחב, למטרות פרסום ו/או קידום מכירות מתוך מטרה שיווקית או פרסומית של העסק, המוצרים או השירותים של Electrolux, ו/או לצורך גיוס לקוחות, ו/או לצורך פרסום ציבורי של המשוב שלך אשר עשוי לסייע לציבור הרחב בשיקולי רכישה, לידיעת הציבור הרחב או אחרת. פעילויות אלה כוללות את חשיפת שמך בצמוד למשוב שלך. מבלי לגרוע מהכלליות של האמור לעיל, בהקשר לעיל, נפרסם או נהיה עשויים לפרסם את המשוב שלך ואת שמך בפלטפורמות מדיה ציבוריות כגון בעיתונות, באינטרנט, בדוחות השנתיים שלנו (כולל בדוחות של החברות המסונפות שלנו) (לפי העניין) וכו', ו/או לשלב אותו כחלק מהתיעוד הנלווה/החומרים השיווקיים של Electrolux או בסרטוני תדמית ציבוריים, ואתה מעניק לנו את הסכמתך לכך. אל תספק לנו משוב אם אינך מעוניין שמשוב כזה יהפוך לציבורי. אם ברצונך לתת לנו את המשוב שלך ללא הפיכתו לציבורי, שלח בנפרד הודעה בדואר אלקטרוני למחלקת שירות הלקוחות שלנו בכתובת info@ralco.co.il וכלול את המילה "סודי" בשורת הנושא של ההודעה;

(יא)
הבנת תחומי העניין, החששות וההעדפות שלך;

(יב)
לצורך עמידה בתנאים ובהגבלות ולאכיפה של התנאים וההגבלות של חוזים או הסכמים שנחתמו על-ידי Electrolux או מטעמה (ו/או הישות הקשורה אליה) שאליהם Electrolux (ו/או הישות הקשורה אליה) מחויבת או שאותם היא מחויבת לקיים;

(יג)
זיהויך והענקת סיוע בשימוש שלך במוצרים, בשירותים ובשירותי אתר האינטרנט שלנו;

(יד) למטרות שיווקיות ולעניין זה, נספק לך מידע שיווקי, פרסומי ומידע בנושא קידום מכירות, חומרים ו/או מסמכים הקשורים למוצרים, לתחרויות, לשירותים ו/או לאירועים (כולל אירועים של ארגוני צד שלישי שאיתם Electrolux עשויה לשתף פעולה) שאותם Electrolux (כולל החברות הקשורות/המסונפות שלה) או ארגוני צד שלישי כאלה עשויים למכור, לשווק, להציע, לארגן, להשתתף במכירתם או לקדם אותה, בין אם מוצרים, שירותים ו/או אירועים כאלה זמינים כעת ובין אם יהיו זמינים בעתיד:

(
i) באמצעות דואר רגיל, העברה אלקטרונית לכתובות הדואר אלקטרוני שלך, הודעות דחיפה, צורות אחרות של הודעות באפליקציה או שימוש בטכנולוגיות אחרות (כגון טכנולוגיה המבוססת על מיקום גיאוגרפי) עבור האפליקציות שלנו למכשירים ניידים ("אפליקציה") במכשירים הניידים שלך או בטכנולוגיות אחרות במחשבים שלך, ו/או באמצעות אמצעי תקשורת אחרים שאינם כלולים באמצעים המותרים ליצירת קשר, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות. באפשרותך לבטל בכל עת את ההצטרפות כמנוי לקבלת הודעות כאלה או לבטל את הסכמתך על-ידי שליחת הודעה בדואר אלקטרוני לממונה שלנו להגנה על הפרטיות. למען הסר ספק, הגשת בקשתך לקבלת מדיניות פרטיות זו, אישורך או הסכמתך אליה, מהוות את הסכמתך לסעיף משנה זה (i);

(
iii) אם הענקת את הסכמתך באופן נפרד ומפורש לאחד או ליותר משלושת האמצעים המותרים הבאים ליצירת קשר: שיחות קוליות, הודעות טקסט או הודעות פקס ("שלושת האמצעים המותרים ליצירת קשר") למספר הטלפון שלך בישראל, בהתאם לדרישות חוק הגנת הפרטיות; ו/או

(
iii) על אף האמור בסעיף משנה (ii) לעיל, ללא קשר לכך שלא הענקת את הסכמתך באופן נפרד ומפורשת כאמור לעיל בסעיף משנה (ii) לעיל, Electrolux שומרת לעצמה את הזכות לשלוח הודעת פקס מוגדרת (כהגדרתה בחוק הגנת הפרטיות) ו/או הודעת טקסט מוגדרת (כהגדרתה בחוק הגנת הפרטיות) (לדוגמה, הודעת פקס שיווקית או הודעת טקסט שיווקית) למספר הטלפון שלך בישראל, אם:

        (1) קיים קשר עסקי שוטף בינך לבין
Electrolux ומטרת ההודעה קשורה לנושא הקשר העסקי השוטף, בהתאם לדרישות ולתנאים של חוק הגנת הפרטיות; או
        (2) החוק מתיר זאת.

למען הסר ספק, סעיף משנה זה אינו גורע מהתנאים המפורטים בסעיף משנה (יח) להלן שעבורם הענקת לנו את הסכמתך לפנייה אלייך לצורך מילוי סקר. תוכל לבטל את הסכמתך לכך על-ידי שליחת הודעה לממונה שלנו להגנה על הפרטיות;
מסווג כפנימי


(טו) ביצוע בדיקת נאותות או פעילויות סינון אחרות (כולל בדיקות רקע) בהתאם להתחייבויות משפטיות או רגולטוריות (בין אם בישראל ובין אם במדינה זרה) החלות עלינו או על החברות הקשורות/המסונפות שלנו, לדרישות או להנחיות של רשויות ממשלתיות (בין אם בישראל ובין אם במדינה זרה) אשר קבענו שחלות עלינו או על החברות הקשורות/המסונפות שלנו, ו/או בהתאם לנוהלי ניהול הסיכונים שלנו שעשויים להידרש על פי חוק (בין אם בישראל ובין אם במדינה זרה) או שאותם החברות הקשורות/המסונפות שלנו מיישמות;

(טז) לצורך מניעה או חקירה של ניסיונות הונאה, פעילות בלתי חוקית או מחדל או התנהגות בלתי הולמת, בין אם קיים חשד כלשהו לאמור לעיל ובין אם לא; התמודדות עם מצבים של ניגוד עניינים; או התמודדות עם ו/או חקירה של תלונות;

(יז) עמידה כנדרש על פי חוק, צו בית משפט, צו של גוף רגולטורי, דרישות ממשלתיות או רגולטוריות, בכל תחום שיפוט החל עלינו או על החברות הקשורות/המסונפות שלנו, כולל עמידה בדרישות לחשיפה בהתאם לדרישות החוק שאליהן אנחנו או החברות הקשורות/המסונפות שלנו כפופים, ו/או למטרות ההנחיות שהונפקו על-ידי רשויות רגולטוריות או אחרות (בין אם בישראל ובין אם במקום אחר), שלפיהן מצופה מאיתנו או מהחברות הקשורות/המסונפות שלנו לפעול;

(יח) עמידה כנדרש על פי בקשה או הנחיה של רשות ממשלתית (בין אם בישראל ובין אם במדינה זרה) שלפיה מצופה מאיתנו לפעול; או לצורך תגובה לבקשות לקבלת מידע מגופים ציבוריים, משרדים ממשלתיים, מועצות סטטוטוריות או רשויות דומות אחרות (בין אם בישראל ובין אם במדינה זרה). למען הסר ספק, פירוש הדבר שנהיה עשויים לחשוף או שנחשוף את הנתונים האישיים שלך לצדדים אלה לפי בקשתם או הנחייתם;

(יט) עריכת מחקרים (כולל מחקרי לקוחות), סקרים, סקרי שוק, ניתוח ו/או פעילויות פיתוח (כולל, בין היתר ניתוח נתונים, סקרים ו/או יצירת פרופילים) לצורך שיפור את השירותים והמתקנים שלנו, או לצורך שיפור הבנתנו את תחומי העניין, החששות וההעדפות שלך, על מנת לשפר את האינטראקציה השוטפת בינך לביננו בקשר או ביחס לאתר, או לצורך שיפור המוצרים או השירותים שלנו. מבלי לגרוע מהכלליות של האמור לעיל, נהיה עשויים לשלוח או נשלח אליך בהקשר זה סקרים למילוי או שנהיה עשויים לבקש או נבקש ממך להשתתף בסקר פרונטלי או טלפוני – בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל;

(כ) אחסון, אירוח, גיבוי (בין אם לצורך שחזור מאסונות ובין אם בדרך אחרת) של הנתונים האישיים שלך, בין אם בתחומי ישראל ובין אם מחוצה לה;

(כא) סיוע, טיפול ו/או ביצוע של ביקורות חיצוניות או פנימיות של עסקי Electrolux או של החברות הקשורות/המסונפות שלה;

(כב) הפקת דוחות ביחס לעסקאות שלנו איתך, ו/או הפקת נתונים סטטיסטיים ועריכת מחקרים של עסקאות כאלה למטרות דיווח פנימי ו/או סטטוטורי ו/או למטרות עמידה בדרישות של שמירת רשומות;

(כג) אחזקה ופיתוח המערכות העסקיות והתשתיות שלנו, כולל בדיקה ושדרוג של מערכות אלה;

(כד) טיפול ו/או סיוע בביצוע של עסקה לגבי נכס עסקי או בעסקה פוטנציאלית לגבי נכס עסקי, כאשר עסקה כזו כוללת את
Electrolux כמשתתפת או כוללת רק חברה קשורה או חברה מסונפת של Electrolux כמשתתפת או כוללת את Electrolux ו/או אחת או יותר מהחברות הקשורות או מהחברות המסונפות של Electrolux כמשתתפות, וייתכן שיהיו ארגוני צד שלישי אחרים המשתתפים בעסקה כזו. "עסקה לגבי נכס עסקי" פירושה רכישה, מכירה, חכירה, מיזוג או אמלגמציה או כל רכישה אחרת, גריעה או מימון של ארגון או חלק מארגון או של תחום עסקי או נכסים של ארגון;

(כה) העלמת זהות מהנתונים האישיים שלך. בהקשר זה, אתה מאשר כי נתונים אישיים שהפכו לאנונימיים אינם מהווים עוד נתונים אישיים והדרישות של חוק הגנת הפרטיות לא יחולו עוד על נתונים אנונימיים כאלה;

(כו) למטרות דיווח של
Electrolux, קבוצת החברות של Electrolux או החברה האם של Electrolux, כולל, בין היתר, דיווח על הביצועים העסקיים של Electrolux ("קבוצת החברות Electrolux" פירושה Electrolux, החברות המסונפות אליה והחברות הקשורות שלה – בכל רחבי העולם); כולל ו/או הפקת נתונים סטטיסטיים ועריכת מחקרים למטרות דיווח פנימי ו/או סטטוטורי ו/או למטרות עמידה בדרישות של שמירת רשומות של Electrolux או של החברות המסונפות/הקשורות שלה; ו/או

(המטרות המפורטות לעיל ייקראו להלן, ביחד או לחוד, "מטרות").

4.2 ביחס למטרה השיווקית המפורטת בסעיף 4.1 (יד)(i) לעיל, באפשרותך ליידע אותנו בכל עת שאינך מעוניין עוד בקבלת החומרים השיווקיים הללו ולבטל את הסכמתך לקבלת החומרים הספציפיים על-ידי שליחת בקשה באמצעות הערוץ שדרכו קיבלת את החומרים השיווקיים, או על-ידי פנייה אלינו בכתובת המפורטת להלן. אם התקנת אפליקציה למכשירים ניידים וברצונך להפסיק לקבל הודעות דחיפה, תוכל לעשות זאת על-ידי שינוי ההגדרות בטלפון הנייד שלך או באפליקציה למכשירים ניידים.

4.3 למען הסר ספק, אתה מאשר ומסכים לכך ש-Electrolux תשתף מידע אנונימי עם צדדים שלישיים. למען הסר ספק נוסף, חוק הגנת הפרטיות אינו חל על נתונים אנונימיים שאינם מאפשרים זיהוי של אדם וחוק הגנת הפרטיות אינו מעניק לך את הזכות להתנגדות לטיפול או לעיבוד של נתונים אנונימיים על-ידי ארגונים.

5. כיצד הנתונים האישיים שלך מאוחסנים, מטופלים ומנוהלים


5.1 Electrolux נוקטת בכל האמצעים הדרושים להגנה על פרטיותך. בהקשר זה, ננקוט בצעדים סבירים כדי להבטיח שמירה על הסודיות והאבטחה של הנתונים האישיים שלך, וננקוט באמצעים טכניים וארגוניים מתאימים וסבירים כדי להגן על הנתונים האישיים שלך מפני השמדה בלתי חוקית או מקרית, אובדן מקרי, איסוף לא מורשה, שימוש, חשיפה, גישה, העתקה, שינוי משמעותי, דליפה, נזק, שינוי זניח או צורות עיבוד לא חוקיות אחרות.
אנו עשויים להעביר את המידע שלך בין חברות קבוצת Electrolux או להעביר מידע לספקי השירות והספקים הבינלאומיים של צד שלישי הפועלים מטעמנו, למטרות המתוארות בהצהרת פרטיות נתונים זו.

5.2 כל מידע שנמסר לנו באתר מוגן באמצעות פרוטוקולי Secure Sockets Layer (SSL).

5.3 כאשר אנו מעבירים מידע מהשרתים למחשבים המרכזיים שלנו, אנו משקיעים את כל המאמצים הסבירים כדי להבטיח שהדבר נעשה בצורה מאובטחת. הגישה למחשבים המרכזיים שלנו מוגנת באמצעות מערכות אבטחה של חומת אש בהתאם לצורך, ביחס לרמת הסיכון הפוטנציאלית למידע המאוחסן. בנוסף, האתר משתמש במערכת לגילוי חדירות (IDS) כדי לעקוב אחר איומים פוטנציאליים להגנת הפרטיות והאבטחה.

5.4 כל מידע המאוחסן במסמכים או במערכות של Electrolux מוגן מפני גישה לא מורשית על-ידי יישום מספר נוהלי אבטחה, כולל סיסמאות משתמשים.

5.5 נא היה ער לכך שהעברת נתונים דרך האינטרנט לעולם אינה מאובטחת לחלוטין, ולמרות שאנו שואפים להשקיע את מרב המאמצים כדי לאבטח את המידע ולהגן עליו, איננו יכולים להבטיח את אבטחת המידע אותו אתה מספק או מעביר לנו. האספקה של מידע כזה היא באחריותך בלבד.

5.6 ניישם גם אמצעים להשמדה של הנתונים האישיים שלך אשר נמצאים ברשותנו או תחת פיקוחנו ו/או להעלמת זהותך מהם כאשר יהיה סביר להניח כי (i) המטרה שלשמה נאספו הנתונים האישיים אינה מתקיימת עוד על-ידי שמירת נתונים אישיים כאלה; וגם (ii) שמירתם אינה נחוצה עוד למטרות משפטיות או עסקיות.

6. מקרים בהם אנו חושפים את הנתונים האישיים שלך


6.1
Electrolux תהיה עשויה לחשוף או תתבקש לחשוף את הנתונים האישיים שלך לארגוני צד שלישי מחוץ ל-Electrolux, לרבות לחברות המסונפות של Electrolux, אשר עשויים להיות ממוקמים (והנתונים האישיים שלך עשויים להיחשף) בחו"ל. לפיכך, צדדים שלישיים אלה יעבדו את הנתונים האישיים שלך לצורך מימוש אחת או יותר מהמטרות לעיל. בהקשר זה, אתה מאשר, מסכים ומעניק את הסכמתך לכך כי נהיה רשאים לחשוף את הנתונים האישיים שלך לצדדים שלישיים אלה (בין אם הם ממוקמים בישראל ובין אם מחוצה לה) לצורך מימוש אחת או יותר מהמטרות לעיל ולאפשר לפיכך לצדדים שלישיים אלה לאסוף את הנתונים האישיים שלך, להשתמש בהם, לחשוף ו/או לעבד אותם לצורך מימוש אחת או יותר מהמטרות לעיל. פעולות החשיפה הללו מתבצעות בכפוף ליישום אמצעים מתאימים להגנה על הפרטיות והסודיות של המידע. ארגוני הצד השלישי שבפניהם אנו חושפים בדרך כלל את המידע שלך כוללים:

 • ארגוני צד שלישי שעמם Electrolux נמצאת בקשר עסקי שוטף לצורך סיוע באספקת שירותים ללקוחותיה, כולל שירותי אספקה, התקנה, תחזוקה ותיקון;
 • ספקים, נציגים וצדדים שלישיים אחרים שאיתם אנו מקיימים קשרים מסחריים, למטרות עסקיות, שיווקיות ומטרות קשורות אחרות, לרבות אך ללא הגבלה, גורמים המספקים לנו שירותים מנהליים או אחרים כגון סוכנויות לדיוור ישיר, מוקדי שירות טלפוניים, חברות תקשורת, חברות לוגיסטיקה, חברות IT ומרכזי נתונים;
 • חברות לעריכת מחקרי שוק וספקי שירותי שיווק ו/או טלמרקטינג;
 • היועצים המקצועיים שלנו, לדוגמה, רואי החשבון ועורכי הדין שלנו, כמו גם המבטחים שלנו;
 • ארגונים ממשלתיים, רגולטוריים או ארגונים אחרים אשר בפניהם אנו נדרשים לחשוף את הנתונים האישיים שלך על פי חוק;
 • החברות הקשורות שלנו, החברות המסונפות ושותפי המוצרים שלנו, כולל, בין היתר, בעת קבלת תלונה או תביעה הנוגעות למוצר, לדוגמה, לקבלני הייצור שלנו, לספקי שירותי הלוגיסטיקה או לצדדים שלישיים אחרים בשרשרת האספקה, אשר עשויים להיות ממוקמים בחו"ל, בהתאם לאתר הייצור של המוצר או החלק הרלוונטיים;
 • כל גורם עסקי מקבל או מוסר בפועל או מוצע של העסק של Electrolux, או ישות ממוזגת במקרה של מיזוג Electrolux לצורך יצירת הישות הממוזגת כאמור;
 • צדדים שלישיים אשר בפניהם Electrolux חושפת את הנתונים האישיים שלך לצורך מימוש אחת או יותר מהמטרות ושאותם צדדים שלישיים אלה אוספים בתורם ומעבדים אותם לצורך מימוש אחת או יותר מהמטרות.

6.2
נהיה עשויים לחשוף את הנתונים האישיים שלך לחברות בינלאומיות בקבוצת החברות של Electrolux (ולשותפים שלהן), אשר יהיו עשויים לתקשר איתך לגבי מוצרים מסוימים או הצעות מיוחדות, לצורך מימוש אחת או יותר מהמטרות לעיל.

6.3 נהיה עשויים לחשוף את המידע שלך לישות הרוכשת או היורשת בקשר למכירה של
Electrolux או של חברה הקשורה אליה, או בקשר ליחידה עסקית בבעלותה של Electrolux או של חברה הקשורה אליה, או בקשר למכירה של כל נכסי Electrolux או של חברה הקשורה אליה.

6.4 בעת העברת הנתונים האישיים שלך אל מחוץ לישראל, נבצע את ההעברה בהתאם לדרישות של חוק הגנת הפרטיות. בהקשר זה, ננקוט באמצעים מתאימים כדי לוודא כי הארגון הנמען הזר של הנתונים האישיים מחויב על פי חוק לספק לנתונים האישיים המועברים את רמת ההגנה המוגדרת בחוק הגנת הפרטיות, לכל הפחות.

7. אספקת הנתונים האישיים שלך על-ידך לצד שלישי


7.1
אם תספק ל-Electrolux נתונים אישיים של אנשים אחרים מלבדך, אתה מצהיר ומתחייב בפני Electrolux ואתה מאשר בזאת כי:

(א) לפני חשיפת נתונים אישיים אלה בפנינו, קיבלת את הסכמתם של האנשים שאת הנתונים האישיים שלהם אתה חושף בפנינו. אנשים אלה העניקו לך את הסכמתם:

     (i) להתיר לך לחשוף את הנתונים האישיים שלהם בפני Electrolux למטרות אלה; וכן

     (
ii) להתיר ל-Electrolux לאסוף את הנתונים האישיים שלהם, להשתמש בהם, לחשוף ו/או לעבד אותם למטרות המפורטות בסעיף (4) לעיל;

(ב) הנתונים האישיים של אנשים שאותם אתה חושף בפנינו הם מדויקים;

(ג) אתה פועל באופן חוקי מטעם אנשים אלה וקיבלת את הרשאתם לספק את הנתונים האישיים שלהם ל-
Electrolux על מנת לאפשר ל-Electrolux לאסוף נתונים אישיים אלה, להשתמש בהם, לחשוף ולעבד אותם למטרות אלה; וכן

(ד) תנאי מדיניות פרטיות זו הובאו לידיעתם והם מסכימים להם.


8. גישה לנתונים האישיים שלך ותיקונם או ביטול הסכמתך


8.1 Electrolux נוקטת אמצעים סבירים כדי להבטיח שכל הנתונים האישיים שאותם אנו אוספים, חושפים ושבהם אנו משתמשים יהיו מדויקים ומלאים, אם אנו צפויים להשתמש בנתונים אישיים אלה לצורך קבלת החלטה המשפיעה עליך או אם אנו צפויים לחשוף אותם בפני ארגון אחר. עם זאת, חשוב שתיידע אותנו על כל שינוי בנתונים האישיים שלך או אם הנתונים האישיים שלך השמורים אצלנו שגויים. לא נהיה אחראים להשלכות של שימוש בנתונים אישיים לא מדויקים או חסרים הנובעות מכך שלא עדכנת אותנו לגבי שינויים בנתונים האישיים שאותם סיפקת לנו בתחילה.

8.2 בכפוף לסייגים מסוימים המותרים בחוק, לכל מי שסיפק נתונים אישיים יש את הזכות לגשת לנתונים אישיים אלה או לתקן אותם. מטעמי אבטחה, עליך להגיש בכתב כל בקשה לגישה אל הנתונים האישיים שלך או לתיקונם. אתה רשאי לגשת לנתונים האישיים שלך או לתקן אותם על-ידי פנייה לממונה שלנו להגנה על הפרטיות בכתובת להלן. נא ספק לנו את הפרטים הנחוצים כדי לאפשר לנו לאמת את זהותך, וכן את אופי בקשתך, כדי לאפשר לנו לטפל בה כראוי.

8.3
Electrolux תהיה עשויה לחייב אותך בתשלום בגין טיפול בבקשתך לקבלת גישה לנתונים האישיים שלך על מנת לכסות את עלויות הניהול הסבירות שלנו והיא תיידע אותך על כך במקרה כזה.

8.4 בעת הגשת בקשה לקבלת גישה לנתונים אישיים, נעשה את מרב המאמצים כדי לספק לך את הנתונים האישיים הרלוונטיים במסגרת פרק הזמן הנדרש על פי חוק הגנת הפרטיות, לאחר שתספק לנו את הפרטים הנחוצים לצורך הטיפול בבקשתך. כאשר לא יהיה באפשרותנו להשיב לבקשתך במסגרת פרק הזמן הנדרש, ניידע אותך לגבי המועד האפשרי המוקדם ביותר שבו יהיה באפשרותנו לספק לך את המידע המבוקש. חוק הגנת הפרטיות מחריג סוגים מסוימים של נתונים אישיים מבקשתך לקבלת גישה.

8.5 בעת הגשת בקשה לתיקון נתונים אישיים, נטפל בבקשתך בהתאם לחוק הגנת הפרטיות לאחר שתספק לנו את הפרטים הנחוצים לצורך הטיפול בה, לרבות תיקון הנתונים האישיים שלך במסגרת פרק הזמן הנדרש על פי חוק הגנת הפרטיות. כאשר לא יהיה באפשרותנו לבצע את התיקון במסגרת פרק הזמן הנדרש, ניידע אותך לגבי המועד האפשרי המוקדם ביותר שבו יהיה באפשרותנו לבצע אותו. נא שים לב לכך כי חוק הגנת הפרטיות מחריג סוגים מסוימים של נתונים אישיים מבקשתך לתיקון וכן הוא מפרט מצבים שבהם איננו מחויבים בביצוע תיקונים למרות בקשתך.

8.6 אתה רשאי לבטל את הסכמתך לאיסוף של הנתונים האישיים שלך הנמצאים ברשותנו או תחת פיקוחנו, לשימוש בהם ו/או לחשיפה שלהם על-ידי שליחת בקשתך בדואר אלקטרוני אל הכתובת המפורטת להלן. נעבד את בקשתך תוך פרק זמן סביר לבקשה כזו לביטול הסכמה, שלאחריו נפסיק לאסוף את הנתונים האישיים שלך, להשתמש בהם ו/או לחשוף אותם באופן המפורט בבקשתך, אלא אם הוראות החוק או חוק הגנת הפרטיות מאפשרים לנו זאת. עם זאת, לביטול ההסכמה שלך יהיו עשויות להיות השלכות משפטיות מסוימות הנובעות מביטול כזה. בהקשר זה, בהתאם להיקף ההשפעה עלינו של ביטול ההסכמה שלך לעיבוד הנתונים האישיים שלך, ייתכן שלא נוכל לממש את העסקה שביצעת מולנו או להמשיך את הקשר העסקי שלך איתנו, או לשלוח לך מידע אותו ביקשת, בהתאם לנסיבות.

9. כיצד ניתן להגיש תלונה בנושא פרטיות


9.1 אם יש לך חששות לגבי אופן הטיפול שלנו בנתונים האישיים שלך או אם אתה מאמין שפרטיותך נפגעה, אנא פנה אלינו בכתב אל הממונה על הגנת הפרטיות בכתובת להלן, תוך פירוט אופי התלונה.

9.2
נחקור את תלונתך ונשתדל להגיב תוך פרק זמן סביר מרגע קבלת התלונה.

10. כיצד ליצור איתנו קשר בנוגע למדיניות פרטיות זו


10.1 אם יש לך שאלות הנוגעות למדיניות הפרטיות שלנו, או אם ברצונך לבקש גישה, תיקון או מחיקה של הנתונים האישיים שלך או כדי לבטל את הסכמתך, אנא צור קשר או שלח אלינו את בקשתך אל הכתובת

AB Electrolux (publ)
Data Protection Officer
105 45 Stockholm
Sweden
דואר אלקטרוני: : privacy@electrolux.com


11. כללי


11.1 ההסכמה שהענקת בכפוף למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה נוספת והיא אינה מחליפה כל הסכמה אחרת אותה הענקת ל-Electrolux בנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלך.

11.2 למען הסר ספק, במקרה שחוק הגנת הפרטיות מתיר לארגון כדוגמתנו לאסוף את הנתונים האישיים שלך, להשתמש בהם או לחשוף אותם ללא הסכמתך, הרשאה כזו שהוענקה מתוקף החוק תמשיך לחול.


לחץ כאן כדי לקרוא ולהוריד את המדיניות של Electrolux

בנושא הגנה על הפרטיות. עדכון אחרון: 5 במאי 2022

compare channel adviser image
רכישה
[Missing text '/partial/purchasedescription' for 'Hebrew (Israel)']